Avanai

You are currently browsing all posts tagged with Aj

Homestyling del 2

  • 1 september, 2012 07:20

Note to self: Om du tvättar en vägg med en våt trasa, försök att inte komma för nära eluttaget som fått kåpan borttagen och har diverse strömförande delar blottlagda.