Avanai

You are currently browsing all posts tagged with tveksam vetenskap

Amning ger smarta barn?

  • 19 mars, 2015 05:17

De sa på nyheterna igår att långtidsammade barn har högre IQ och är mer benägna att skaffa sig en hög utbildning. En intervjuad expert sa att det har att göra med fettsyror i mjölken som är bra för hjärnans utveckling. Kul att höra, och jag tar gärna åt mig äran för mina intelligenta barn, men de kanske skulle nämna att långtidsamning är vanligare bland högutbildade kvinnor och att uppväxtmiljön säkert påverkar studieval betydligt mer än vad man åt som bebis?