Avanai

You are currently browsing all posts tagged with Vem är det som är barnet i den här relationen?

Ombytta roller

  • 19 mars, 2015 08:24

När femåringen levererar smarta, sansade och genomtänkta argument för något han tycker att jag ska göra, och jag inte kommer på något bättre än att envist upprepa ”nej jag vill inte.”